Kundcenter

Tryck enter för att logga in!
Ensinger

Flyg- & rymdtekniska plaster

Användning av plaster gör flyplanen lättare, säkrare och mer ekonomiska.
Detta gäller inte bara för användningen av plaster i interiörer utan även för
sofistikerade tekniska detaljer. Betydelsen av tillämpningen av tekniska
plaster inom flyg- och rymdindustrin har ökat markant den senaste tiden.

  • Förhållandevis låga produktionskostnader.
  • Lägre vikt än metaller och glas.
  • Inga korrosionsproblem.
  • Utmärkt elektrisk isolationsförmåga.

Ensinger Plastics in Aerospace.pdf