Kundcenter

Tryck enter för att logga in!
Ensinger

Livsmedelstekniska plaster

Med utmärkta potential i deras tekniska egenskaper spelar högpresterande termoplaster en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av modern teknologi.
Inom flera tillämpningsområden kan dessa plaster ersätta konventionella material och även metaller med högt ekonomiskt värde och i många fall kan
de vara det enda alternativet som når upp till de ställda teknologiska kraven
och lösningarna. Högpresterande plaster används i sammanhang där säkerhet, tillförlitlighet, uthållighet och kostnadseffektivitet är viktigt.

  • Motståndskraft mot kemikalier.
  • Osynlig för röntgen.
  • Hög glidförmåga.
  • Tål strålning.
  • Klarar upprepade steriliseringsbehandlingar.
  • Plastics Food Technology.pdf